GTU Computer Programmer (A)/(B) Selected Candidates List 2018

By | 18/07/2018
સરકારી ભરતી અને યોજના ની માહિતી મેળવવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રૂપ મા જોડાવો Join Now
Gujarat Technological University (GTU) has published Selected Candidates List 2018 for the post of Computer Programmer (A) / (B), More details are given below.

Selected Candidate for the Post of Computer Programmer (A) (Advt.01/2018): Click Here

Selected Candidate for the Post of Computer Programmer(B) (Advt.01/2018): Click Here

More details: Click Here

Gujarat Technological University (GTU)