BKNMU External M.A./M.COM./B.A./B.COM Semester-3 and 1 (Repeater) Exam Form Started 2018

By | 12/10/2018

Bhakta Kavi Narsinh Mehta University (BKNMU), Junagadh External M.A./M.COM./B.A./B.COM Semester-3 and Semester-1 (Repeater) Exam Form Started, More details are given below,
Notification: Click Here

 

Exam Form: Click Here (Login required)

Last Date:

  • M.A./ M.COM.: 20-10-2018
  • B.A./ B.COM: 26-10-2018
Exam Date: Click Here
BKNMU External M.A./M.COM./B.A./B.COM Semester-3 and 1 (Repeater) Exam Form Started 2018
સરકારી ભરતી અને યોજના ની માહિતી મેળવવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રૂપ મા જોડાવો Join Now