GPSC Class 1 & 2 (Advt. No. 10/2019-20) Syllabus 2019

By | 16/07/2019

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Class 1 & 2 (Advt. No. 10/2019-20) Syllabus 2019.

Posts Name: Gujarat Administrative Services, Class-I, Gujarat Civil Services, Class-I & II and Gujarat Municipal Chief Officer Service, Class-II

Advt. No. 10/2019-20

Syllabus: Click Here

Apply Online: Click Here

GPSC Class 1 & 2 (Advt. No. 10/2019-20) Syllabus 2019

GPSC

 

સરકારી ભરતી અને યોજના ની માહિતી મેળવવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રૂપ મા જોડાવો Join Now