GSERC Shikshan Sahayak (Secondary & Higher Secondary) Document Verification Candidates List 2021

Gujarat Shaikshanik Staff Bharti Pasandagi Samiti (GSERC) Shikshan Sahayak (Secondary & Higher Secondary) Document Verification Candidates List 2021.


GSERC Document Verification Candidates List:

  • Shikshan Sahayak (Secondary): Click Here
  • Shikshan Sahayak (Secondary & Higher Secondary): Click Here


More Details: Click Here

TAT New Merit Calculator: Click Here

GSERC Shikshan Sahayak (Secondary & Higher Secondary) Document Verification Candidates List 2021