GPSC Class 1 & 2 (Advt. No. 26/2020-21) Question Paper (21-03-2021)

By | 21/03/2021
Gujarat Public Service Commission (GPSC) Class 1 & 2 (Advt. No. 26/2020-21) Question Paper 2021, Question paper PDF link are given below.
GPSC Class 1 & 2 (Advt. No. 26/2020-21) Question Paper (21-03-2021)
 

GPSC Class 1 & 2 Question Paper 2021

Post Name: Gujarat Administrative Service (GAS) Class-1, Gujarat Civil Service (GCS) Class-1 & Class-2, Gujarat Municipality Chief Officer Class-2
Advertisement No.: 26/2020-21
Preliminary Exam Date: Sunday, 21-03-2021
General Studies-1 (Paper-1): Download
General Studies-2 (Paper-2): Download

 

More Exam Question Paper: Click Here

 

સરકારી ભરતી અને યોજના ની માહિતી મેળવવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રૂપ મા જોડાવો Join Now