GPSC DySO /Deputy Mamlatdar Question Paper (01-08-2021)

By | 01/08/2021
Gujarat Public Service Commission (GPSC) DySO /Deputy Mamlatdar Question Paper 01-08-2021
 
GPSC DySO /Deputy Mamlatdar Question Paper (01-08-2021)

 

Posts Name: Deputy Section Officer (DySO) / Deputy Mamlatdar, Class-3
 
Advt No. 27/2020-21
 
Exam Date: 01-08-2021

 

Download Question Paper: Click Here

 

More Exam Question paper: Click Here
સરકારી ભરતી અને યોજના ની માહિતી મેળવવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રૂપ મા જોડાવો Join Now