GPSC Executive Engineer (Civil) and Deputy Executive Engineer (Civil) Main Exam Question Paper 2021

By | 04/10/2021

Gujarat Public Service Commission (GPSC) Executive Engineer (Civil), Class-1 and Deputy Executive Engineer (Civil), Class-2 Main Exam Question Paper 2021.

Posts Name: Executive Engineer (Civil), Class-1 and Deputy Executive Engineer (Civil), Class-2 (GWSSB)

Advt. No. 41/2020-21

Download Question Paper: Click Here

More Question Paper: Click Here

સરકારી ભરતી અને યોજના ની માહિતી મેળવવા માટે અમારા વોટ્સએપ ગ્રૂપ મા જોડાવો Join Now